chồng tuổi canh tuất 1970 và vợ 1973 thì nên sinh con năm nào

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Canh Tuất 1970 và vợ 1973

Ngũ hành của mẹ là Mộc tương khắc với Kim của con, không tốt. Năm sinh của bố: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh:Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh của mẹ: 1973 Năm âm lịch: Quý Sửu Niên mệnh: Mộc – Tang thạch Mộc (Gỗ dâu) Năm sinh dự