tử vi nam Mạng năm Đinh Dậu 48 tuổi

Xem chi tiết tử vi 2017 cho tuổi Canh Tuất 1970 nam mạng

– Mùa Xuân: Tháng Giêng và 2: Gia đình, tình cảm buồn nhiều hơn vui. Công việc trì trệ. Tài lộc trung bình. Nhiều lo âu, rối rắm. Tháng 3: Có dịp đi xa, thay thế chỗ làm, chỗ ở. Có người ủng hộ, đề nghị về công việc làm ăn. Cẩn thận giấy tờ

Xem Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 1970 48 Tuổi – Dương Nam

-Mùa Hạ: Tháng 4& 5: Tình cảm bất lợi những công việc thuận lợi, tài lộc tăng, mưu sự dễ thành. Tài lộc dồi dào nhưng không bền. Tháng 6: Có việc rối rắm, tranh chấp, nhiều lo âu, toan tính, tiền bạc tốn hao, phòng tai nạn. Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất