ý nghĩa giấc mơ về té ngã với người tuổi canh tuất

Tuổi Canh Tuất 1970 và những giấc mơ bị rơi hay ngã

Giấc mơ thấy một vực thẳm có nghĩa là một trở ngại nào đó đã tạo ra nhiều sự lo âu cho bạn. Bạn cần phải làm việc để vượt qua các khó khăn và trở ngại trong cuộc sống của bạn. Có lẽ bạn sợ sự mạo hiểm. ý nghĩa giấc mơ thấy nhào