Nữ tuổi Canh Tuất 1970 hợp lấy chồng tuổi nào

Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Canh Tuất 1970 của mình lấy chồng tuổi nào thì hợp, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Canh Tuất 1970 lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1962 Dương Kim – Dương Kim => Bình Hòa Thiên can : Canh – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Dần => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 8
1967 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Mùi => Lục Phá Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1968 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Thân => Tứ Đức Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 10
1976 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Thìn => Lục Xung Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 7
1977 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 8
1986 Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Canh – Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Dần => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
1998 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Mậu => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Dần => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 9
2004 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Giáp => Tương Xung Địa chi : Tuất – Địa chi : Thân => Tứ Đức Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 8
2006 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Bính => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Chấn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
2007 Dương Kim – Dương Thổ => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Đinh => Bình Hòa Địa chi : Tuất – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Tốn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Mộc => Bình Hòa 7
2012 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Nhâm => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Thìn => Lục Xung Cung : Chấn – Cung : Ly => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 8
2013 Dương Kim – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Canh – Thiên can : Quý => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 9

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *