tử Vi 2017 Tuổi canh tuất nữ Mạng

Xem chi tiết tử vi 2017 cho tuổi Canh Tuất 1970 nữ mạng

Cung Mệnh có Bệnh phù, Hung thần, sức khỏe có lúc suy nhược vì ăn uống có thể bị ngộc độc. Quan hệ bằng hữu bị mang tai tiếng và nếu làm việc mới càng dễ bị rối rắm nhiều hơn. Nên theo đường cũ mà đi, việc cũ mà làm, có phần dễ dàng

Xem Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 1970 48 Tuổi – Dương Nữ

Quý Bà hạp với người tuổi Kỷ Dậu (49 tuổi), Đinh Mùi (51 tuổ), Canh Tuất (đồng tuổi), Tân Mẹo (56 tuổi). Thái Ất Tử Vi 2017: Canh Tuất 48 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) Tướng tinh: Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Xuyến xoa Kim (Vàng nữ