vợ tuổi canh tuất 1970 và chồng 1966 thì nên sinh con năm nào

Xem năm sinh con cho Vợ tuổi Canh Tuất 1970 và chồng 1966

Địa Chi của bố là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt. Năm sinh của bố: 1966 Năm âm lịch: Bính Ngọ Niên mệnh:Thuỷ – Thiên hà Thuỷ (Nước trên trời) Năm sinh của mẹ: 1970 Năm âm lịch: Canh Tuất Niên mệnh: Kim – Thoa xuyến Kim (Vàng trang sức) Năm sinh