xem tuổi làm nhà năm 2021 cho tuổi nam canh tuất 1970

Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho gia chủ tuổi Canh Tuất 1970 mạng nam

Năm 2021 gia chủ 52 tuổi (tuổi âm), thuộc Nhất Cát (hay Kiết cũng vậy): Cung này rất tốt đối với việc làm nhà cửa, mọi việc vô cùng thuận lợi hanh thông, chắc chắc gia chủ sẽ sớm có chốn an cư. Các cụ xưa có câu nói rằng:Nhất kiết an cư, thông vạn